Wat is DIAG?

Het Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag voor mensen met een verstandelijke beperking (DIAG) is ontwikkeld door Hinke Drijver. Met het DIAG kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten. Ze krijgen ook aanbevelingen over hoe een cliënt nieuwe dingen kan leren en in de praktijk kan toepassen. Vandaar de projectnaam: Ik kan het zelf!

Actueel