Achter de schermen: Resi Oberauer

Mijn naam is Resi Oberauer. Als onderzoeksassistent ondersteun ik sinds 2021 Hinke Drijver bij het
DIAG-onderzoek. Daarbij valt te denken aan versturen van e-mails, verzamelen van
onderzoeksgegevens, controleren van gegevens op volledigheid et cetera. In het werk hecht ik veel
waarde aan een duurzaam en goed contact.

resi oberauer diagplatform

Resi Oberauer

In 2013 heb ik de MSc Health and Social Care afgerond. Na mijn opleiding werkte ik een aantal jaren
in de primaire zorg. Ik merkte dat het doen van onderzoek toch mijn aandacht bleef houden en toen
ik een vacature zag als onderzoeksassistent bij ’s Heeren Loo voor het DIAG-onderzoek heb ik meteen
erop gesolliciteerd.

Ik werk nog steeds met veel plezier in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking,
intussen al meer dan 20 jaar. Belangrijk vind ik vooral dat alle mensen op een gelijkwaardige manier
aan de samenleving deel kunnen nemen. Ik ben vooral gericht op het ontwikkelen van mogelijkheden
bij cliënten. Een basisvoorwaarde hiervoor zijn instrumenten om iemands vaardigheden goed in
beeld te brengen. Ik hoop met mijn werk hieraan bij te kunnen dragen.

De combinatie van meerdere functies past erg goed bij mij. Daarom combineer ik mijn werk als
onderzoeksassistent nog steeds met mijn werk als begeleider. Net als het mij bezighouden met het
doen van onderzoek zou ik ook het werk in de primaire zorg namelijk niet kunnen missen!