DIAG-studie: Fase 2b van start

De laatste fase van het DIAG-onderzoek gaat van start: fase 2b. Hierin worden norm- en referentiegegevens onderzocht. Fase 2b begint februari 2024 en hiervoor vraagt onderzoeker Hinke Drijver de hulp van collega gedragswetenschappers.

Fase 2b – help je mee?
Voor fase 2b zijn minimaal 750 deelnemers nodig. We gaan in deze fase verder onderzoeken of het DIAG een betrouwbaar instrument is om te gebruiken en hoe groepen cliënten scoren op het DIAG (normgegevens ontwikkelen). Daarnaast willen we zwakke of onbetrouwbare vragen ontdekken zodat deze kunnen worden aangepast of verwijderd.

Over het DIAG
Het DIAG is een schaal die de adaptieve vaardigheden meet. Iemand met veel adaptieve vaardigheden is zelfstandig. Bij weinig adaptieve vaardigheden is hulp nodig. Voorbeelden van adaptieve vaardigheden zijn: zelfverzorging, zelf kunnen eten/drinken, huishoudelijke vaardigheden, digitale vaardigheden, het kunnen begrijpen van taal of gebaren. De vragenlijsten die momenteel gebruikt worden, zijn niet meer van deze tijd. We hebben een nieuwe lijst gemaakt. Deze moet uitgeprobeerd en onderzocht worden. Het onderzoek zit nu in de laatste fase. Naar verwachting zal het DIAG in het najaar van 2025 beschikbaar komen voor de praktijk.

Onderzoeker
Gedragswetenschapper Hinke Drijver onderzoekt het DIAG onderzoeken in haar promotietraject binnen Viveon, de academische werkplaats van ’s Heeren Loo en VU (Vrije Universiteit) in samenwerking met de Radboud Universiteit (RU). Hierbij zijn prof. dr. Carlo Schuengel (VU) en prof. dr. Robert Didden (RU) als promotoren betrokken.