DIAGplatform: onderzoek en kennisplein adaptieve vaardigheden

Op www.diagplatform.nl vind je het DIAG-onderzoek én het DIAG-kennisplein, waar kennis en ervaring worden gedeeld over adaptieve vaardigheden.

Het DIAGplatform is interessant voor gedragswetenschappers, zorgbegeleiders en voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Met het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten.

Het DIAGplatform  is een platform voor communicatie. Op het DIAG-kennisplein vind je:
– uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
– informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
– praktische handvaten over adaptieve vaardigheden
– ervaringsverhalen over trainen van adaptieve vaardigheden
– mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief
– mogelijkheid om je aan te melden voor het onderzoek

Over het DIAG-onderzoek

Het DIAG is ontwikkeld door Hinke Drijver, gedragswetenschapper bij Advisium ’s Heeren Loo. Hinke heeft in 2019 met het onderzoeksvoorstel voor het DIAG de NPGZ-stimuleringsprijs gewonnen. Ze gaat nu (promotie)onderzoek doen naar de toepasbaarheid van het instrument, door het in de praktijk te testen en waar nodig te verbeteren. Dit doet ze in i.s.m. de hoogleraren Carlo Schuengel (Vrije Universiteit) en Robert Didden (Radboud Universiteit). Gedragswetenschappers kunnen zich voor het onderzoek aanmelden via www.diagplatform.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Viveon.

Meer zelfredzaam = meer kwaliteit van leven

DIAGplatform.nl is onderdeel van het project ‘Ik kan het zelf!’ van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo. Het project heeft als doel om kennis te delen over adaptieve vaardigheden en om bewustwording te creëren: iedereen heeft adaptieve vaardigheden, hoe minimaal dat soms ook mag lijken.

Door de ontwikkeling van het DIAG – en daarmee ook het ontwikkelen van adaptieve vaardigheden –  wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Contact
Meer weten over het DIAG? Mail naar Hinke Drijver via info@diagplatform.nl.