Het DIAGplatform is online

Het DIAGplatform: dé plek voor onderzoek en kennis op het gebied van adaptieve vaardigheden

Op www.diagplatform.nl vind je het DIAG-onderzoek van Hinke Drijver én het DIAG-kennisplein, waar kennis en ervaring worden gedeeld over adaptieve vaardigheden. Dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om goed in jouw eigen omgeving te kunnen functioneren.

Het platform is interessant voor gedragswetenschappers, zorgbegeleiders en voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Het DIAG-platform.nl is onderdeel van het project Ik kan het zelf! van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo.

DIAGkennisplein
De website is een platform voor communicatie. Op het DIAG-kennisplein vind je:

  • uitleg over wat adaptieve vaardigheden zijn
  • informatie over hoe je ze kunt helpen ontwikkelen bij cliënten
  • praktische handvaten over adaptieve vaardigheden
  • ervaringsverhalen over trainen van adaptieve vaardigheden
  • mogelijkheid om je aan te melden voor de nieuwsbrief

Over het DIAG-onderzoek
Met het ‘Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag’ (DIAG) kunnen gedragswetenschappers en zorgbegeleiders de adaptieve vaardigheden van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking meten. Tot op heden was er geen betrouwbaar instrument beschikbaar. De vragenlijsten die in de 70’er jaren zijn ontwikkeld, zijn achterhaald en niet meer bruikbaar.

Aanmelden onderzoek
Het DIAG is ontwikkeld door Hinke Drijver, gedragswetenschapper bij Expertisecentrum Advisium ’s Heeren Loo. Hinke heeft in 2019 met het onderzoeksvoorstel voor het DIAG de NPGZ-stimuleringsprijs gewonnen. Ze gaat nu (promotie)onderzoek doen naar de toepasbaarheid van het instrument, door het in de praktijk te testen en waar nodig te verbeteren. Dit doet ze in i.s.m. de hoogleraren Carlo Schuengel (Vrije Universiteit) en Robert Didden (Radboud Universiteit).

Gedragswetenschappers kunnen zich aanmelden voor het onderzoek via www.diagplatform.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Viveon.

Meer zelfredzaam = meer kwaliteit van leven
Het DIAG-platform heeft als doel om kennis te delen over adaptieve vaardigheden en bewustwording te creëren: iedereen heeft adaptieve vaardigheden, hoe minimaal dat soms ook mag lijken. Door de ontwikkeling van het DIAG en daarmee het ontwikkelen van adaptieve vaardigheden, wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid van mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van leven van de doelgroep aanmerkelijk en blijvend te verbeteren.

Met dank aan
De DIAG-studie en het project Ik kan het zelf! zijn mogelijk gemaakt door giften en steun van ds. VisscherfondsAcademische Werkplaats Viveon en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek ’s Heeren Loo.

Contact
Meer weten over het DIAG? Mail naar Hinke Drijver via info@diagplatform.nl.