Hoe leer je vaardigheden aan? (1) De Meetschaal Zelfredzaamheid

Om vaardigheden goed aan te kunnen leren, is het belangrijk om precies te weten wat de cliënt al kan en hoe hij het kan. De Meetschaal Zelfredaamheid van het Leo Kannerhuis is hierbij een heel goed hulpmiddel.

Om erachter te komen wat de client kan en hoe hij dit kan, kun je de Meetschaal Zelfstandigheid van het Leo Kannerhuis gebruiken. Deze stappen staan hierin heel precies beschreven: zelfstandig, met hulp op afstand, enzovoorts…..Naar een niveau hoger
Pas als je dat goed in beeld hebt wat iemand kan, kun je hieruit vaardigheden kiezen die je de persoon wilt leren. Dit doe je door toe te werken naar één niveau hoger: als je de vaardigheid nu overneemt, werk je toe naar samendoen.

Deeltaken
De taak kun je hierbij in deeltaken onderverdelen, die je eventueel kunt laten zien door middel van plaatjes/pictogrammen. Iedere deeltaak voer je samen uit totdat de cliënt het alleen uitvoert.

Goed hulpmiddel
De Meetschaal Zelfredzaamheid is een goed hulpmiddel om hierbij te gebruiken omdat de stapjes in het proces van aanleren zo mooi zijn onderverdeeld en geordend. Het is ontwikkeld voor mensen met ASS, maar het is ook goed bruikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking, omdat ook zij moeite hebben met het aanleren van vaardigheden. Ze hebben meer herhaling nodig en het duurt langer dan bij personen die geen verstandelijke beperking hebben.

Let wel: met de meetschaal stel je geen ernstniveau vast zoals bij de DIAG, wel is het een goed hulpmiddel om vaardigheden aan te leren.