Informatie

DIAG studie

Welkom bij de DIAG studie. Hier begint de aanmelding van cliënten voor deelfase 2a van de DIAG studie. Onderaan de pagina vindt je de ‘start’ button waarna je een cliënt kunt aanmelden.

Wil je eerst bekijken hoe het DIAG er uit ziet voordat je deelneemt? Kies dan de derde optie na de start button onderaan de pagina en vul het DIAG in ‘voor proef’.

Diagnostisch Instrument Adaptief Gedrag  

Het DIAG is een schaal die de adaptieve vaardigheden meet. Iemand met veel adaptieve vaardigheden is zelfstandig. Bij weinig adaptieve vaardigheden is hulp nodig. Voorbeelden van adaptieve vaardigheden zijn: zelfverzorging, zelf kunnen eten/drinken, huishoudelijke vaardigheden, digitale vaardigheden, het kunnen begrijpen van taal of gebaren. Het DIAG is gericht op personen met een matige, ernstige en zeer ernstige verstandelijke beperking.

Ontwikkeling DIAG 

De vragenlijsten die momenteel voor deze doelgroep gebruikt worden, zijn niet meer van deze tijd of onvoldoende gericht op de Nederlandse situatie. We hebben een nieuwe lijst gemaakt. Deze moet uitgeprobeerd en onderzocht worden. We gaan in september 2022 beginnen met de tweede fase van deze studie (‘fase 2a’). In deze fase heeft het DIAG nog veel items, dan kunnen we later items die niet goed genoeg blijken te zijn weglaten. De begeleider van de deelnemer vult het DIAG en twee andere vragenlijsten in (ADESS en BPI-S): zo kunnen we de kwaliteit van het DIAG testen en verbeteren. Deelname is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het DIAG. We zoeken deelnemers met een matige, ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking van 12 jaar of ouder. 

Deelname gedragswetenschapper (aandachtspunt: houd dossier cliënten uit caseload bij de hand)

Als gedragswetenschapper krijg je eerst informatie over jouw deelname. Dan meld je een cliënt aan. Als jouw organisatie meedoet met het random kiezen van cliënten, kom je automatisch uit bij de ‘randomizer’. De ‘randomizer’ werkt in 2 stappen: het invoeren van al jouw locaties (randomizer kiest 1 locatie) en daarna voor de gekozen locatie het invoeren van alle cliënten die voldoen aan de inclusiecriteria (randomizer kiest 1 cliënt, dat wordt de deelnemer waarvoor toestemming gevraagd wordt aan de wettelijk vertegenwoordiger). Wanneer je niet meedoet aan het random kiezen van cliënten, komt er te staan: “Zelf een cliënt invullen.” Dit kun je dan bij de volgende stap doen, je kiest dan zelf een deelnemer. Na het geven van je eigen toestemming worden voor deze cliënt eerst de in- en exclusiecriteria bij jou gecheckt. Daarna wordt aan jou gevraagd de ernst van de verstandelijke beperking te bepalen aan de hand van 3 criteria (adaptieve, intellectuele vaardigheden en klinisch oordeel). Let op: houdt dus het zorgsysteem waarin je deze gegevens over al jouw cliënten kan vinden, alvast bij de hand.  Wanneer je in het daarop volgende formulier het e-mailadres van de begeleider invoert, krijgt deze een geautomatiseerde mail met uitnodiging voor deelname en naam van de cliënt. Hij/zij klikt dan op de link en komt op het DIAG platform terecht. Hij/zij regelt dan de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger en vult daarna de vragenlijsten in. Deze gegevens worden automatisch gekoppeld aan dezelfde cliënt. Na afloop krijg je als gedragswetenschapper de resultaten van de ingevulde DIAG, de ADESS en de BPI in PDF format.

De website slaat de voornaam van de cliënt alleen tijdelijk op voor de communicatie naar de begeleider. Als de toestemming door de wettelijk vertegenwoordiger wordt getekend of er komt geen toestemming, dan worden deze gegevens automatisch weer verwijderd.

Deelname begeleider

Meer informatie over hoe de deelname verloopt voor begeleiders?

Kijk dan de video:

 

Bij het DIAG onderzoek mogen we dankbaar gebruik maken van de ondersteuning van onderstaande organisaties en fondsen: 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (SWO), ‘s Heeren Loo;  NPGZ, Noordelijk Platform Gehandicaptenzorg; Cosis; Sprank; Nieuw Woelwijck; Stichting Sinnige Fonds; Stichting familie de Maar; De Zijlen; ZonMw; Academische werkplaats Viveon  

 

Klik hier om de deelname te starten (cliënt aanmelden of DIAG voor proef invullen):

Als wie gaat u de vragenlijst invullen?

Als gedragswetenschapper kunt u een cliënt kiezen en aanmelden.